-עתון ‘הארץ’ ״אני מציירת בגדול כי אני גם רואה את בני הקהילה האתיופית כמלאי עוצמה״.

May 5, 2019

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-MAGAZINE-1.7193269

Please reload

Recent Posts
Please reload

© By Nirit Takele 2020