-עתון ‘הארץ’ ״אני מציירת בגדול כי אני גם רואה את בני הקהילה האתיופית כמלאי עוצמה״.

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-MAGAZINE-1.7193269


Recent Posts
  • Nirit Takele Facebook
  • nirittakele.artist Instagram